كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
پذيرش > مؤسسه ايراني توانمندسازي انجمن‌هاي معلمان (ماتام) > كميته روابط عمومي ماتام > كميته روابط عمومي ماتام

كميته روابط عمومي ماتام

اين زيربخش كه روز پنجشبه 27 فروردين ماه 1394 ايجاد شد به انتشار اخبار و گزارش‌هاي فعاليت كميته روابط عمومي ماتام اختصاص داده مي‌شود.

مقاله‌هاى اين بخش


انتخاب مسؤل كميته روابط عمومي ماتام (كميته روابط عمومي ماتام)

27 فروردين 1394
جمعه 17 آوريل 2015 بوسيله‌ى گروه نويسندگان
در نهمين اجلاس كارگاه آموزش دستورنامه رابرت به دبيران (كادر دبيران)‌ كه روز پنجشبنه 27 فروردين ماه 1394 در دفتر كادرها برگزار شد آقاي دانيال اعلمي مسؤليت روابط عمومي مؤسسه ايراني توانمند‌سازي انجمن‌هاي معلمان - ماتام- (نام موقت) را بر عهده گرفت و مجوز انتشار مطلب در زيربخش «كميته روابط عمومي» ماتام به ايشان تفويض شد. خاطر نشان (...)


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 274550

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت مؤسسه ايراني توانمندسازي انجمن‌هاي معلمان (ماتام)   پيگيرى فعاليت سايت كميته روابط عمومي ماتام   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License