كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
پذيرش > دستورنامه رابرت - ويرايش دهم > فصل نهم: پيشنهادهايي كه يك موضوع را دوباره در برابر مجمع قرار (...) > فصل نهم: پيشنهادهايي كه يك موضوع را دوباره در برابر مجمع قرار (...)

فصل نهم: پيشنهادهايي كه يك موضوع را دوباره در برابر مجمع قرار مي‌دهند

مقاله‌هاى اين بخش


فصل نهم - پيشنهاد‌هايي كه مسأله‌اي را دوباره در برابر مجمع طرح مي‌كنند

بخش سی و هفتم - تجديدنظر (فصل نهم: پيشنهادهايي كه يك موضوع را دوباره در برابر مجمع قرار مي‌دهند)

پنج شنبه 3 ژوئيه 2014 بوسيله‌ى گروه نويسندگان
تجديدنظر - پيشنهادي با منشاء آمريكايي - اكثريت يك مجمع را قادر مي‌سازد، تحت يك زمان محدود و بدون اخطار، يك پيشنهاد را كه پيشتر رأي آورده براي بررسي بيشتر مرجوع كند. قصد تجديد‌نظر در يك رأي دادن اجازه‌ي تصحيح يك اقدام عجولانه، نامعقول،‌ يا غلط،‌ يا به حساب آوردن اطلاعات اضافي يا وضعيت تغيير كرده است كه پس از اخذ رأي ايجاد شده است. (...)


بخش 36. خلع يد كميته (فصل نهم: پيشنهادهايي كه يك موضوع را دوباره در برابر مجمع قرار مي‌دهند)

پنج شنبه 3 ژوئيه 2014 بوسيله‌ى گروه نويسندگان
با پيشنهاد خلع يد كميته از بررسي بيشتر يك مسأله يا موضوع، مجمع مي‌تواند پس از آنكه موضوع را به آن كميته ارجاع كرد و پيش از آنكه كميته گزارش نهايي خود در باره‌ي آن موضوع را تدوين كند، از دست كميته بيرون بياورد، و خودش آن را مورد بررسي قرار دهد. تا هنگامي كه يك مسأله در دستان يك كميته باشد، مجمع نمي‌تواند پيشنهاد ديگر ي را براي درگير (...)


بخش 35. ابطال؛ اصلاح مصوبه (فصل نهم: پيشنهادهايي كه يك موضوع را دوباره در برابر مجمع قرار مي‌دهند)

پنج شنبه 3 ژوئيه 2014 بوسيله‌ى گروه نويسندگان
بوسيله‌ي پيشنهادهاي ابطال و اصلاح مصوبه- كه دو شكل يك پيشنهاد اصلي ضمني تحت قواعد يكسان هستند - مجمع مي‌تواند اقدامي را كه پيشتر انجام داده يا دستور آن را صادر كرده است تغيير دهد. ابطال- كه به عنوان لغو و فسخ نيز شناخته مي‌شود- پيشنهادي است كه به وسيله‌ آن يك اقدام يا دستور قبلي منتفي يا پس‌گرفته مي‌شود. تأثير ابطال حذف كامل يك (...)


بخش 34. روی میز برداری (فصل نهم: پيشنهادهايي كه يك موضوع را دوباره در برابر مجمع قرار مي‌دهند)

چهار شنبه 2 ژوئيه 2014 بوسيله‌ى گروه نويسندگان
براي فهرست اين پيشنهادها و توصيف خصوصيت آن‌ها به عنوان يك گروه به بخش6 صفحه‌هاي72 به بعد بنگريد. هدف از پيشنهاد روي ميز برداري اين است كه يك پيشنهاد يا يك مجموعه از پيشنهادهاي وابسته را كه پيش‌تر روي ميزگذاري شده است (بنگريد به 17) دوباره براي بررسي در برابر مجمع بگذارد. ويژگي‌هاي توصيفي استاندارد پيشنهاد روي‌ ميز برداري: 1. (...)


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 597435

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل نهم: پيشنهادهايي كه يك موضوع را دوباره در برابر مجمع قرار (...)   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License