كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
پذيرش > دستورنامه رابرت - ويرايش دهم > فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني > فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني

فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني

در اين فصل پينشهادهاي ضمني به شرح زير مورد بررسي قرار گرفته است:
- 23. اخطار دستورنامه‌اي
- 24. فرجام
- 25. تعليق قواعد
- 26. مخالفت با بررسي موضوع
- 27. تفكيك موضوع
- 28. بررسي بند بند
- 29. تشكيك آرا
- 30. پيشنهادهاي مربوط به روش اخذ‌ رأي
- 31. پيشنهادهاي مربوط به معرفي نامزدها
- 32. تقاضاي معذوريت از وظيفه
- 33. تقاضاها و استعلام‌ها

  • الف. استعلام پارلماني
  • ب. اخطار اطلاعاتي
  • پ. تقاضاي مجوز (يا ترك) يا استرداد، يا تعديل يك پيشنهاد
  • ث. تقاضاي قرائت متن
  • ج. تقاضا‌هاي فوريتي ديگر

مقاله‌هاى اين بخش


بخش 38. سوال ها و تقاضاها (فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني )

چهار شنبه 2 ژوئيه 2014 بوسيله‌ى گروه نويسندگان
در ارتباط با كار در يك نشست،‌ اعضاء ممكن است بخواهند اطلاعاتي كسب كنند يا كاري انجام دهند يا داده باشند كه مستلزم كسب اجازه از مجمع است. هر عضو مي‌تواند انواع سؤال‌ها و تقاضا‌هاي در پي آمده را مطرح كند: (لف) سؤال پارلماني؛ (ب) تقاضاي توضيح؛ (پ) تقاضاي مجوز استرداد يا اصلاح پيشنهاد؛ (ت) تقاضاي قرائت مطبوعه؛ و (ث) و تقاضاي ساير. خصوصيات (...)


بخش 32. تقاضاي معافيت از وظيفه (فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني )

چهار شنبه 11 ژوئن 2014
گاهي اوقات ممكن است آئين‌نامه‌هاي يك انجمن وظايف خاصي را وراي پرداخت ِصرف حق عضويت بر عهده‌ي اعضاء بگذارد. ممكن است اعضاء ملزم شوند در تعدادي از نشست‌ها حضور يابند، سخنراني يا نوشته‌اي را آماده كنند، در كميته‌ها خدماتي انجام دهند، يا حتي اگر انتخاب شدند سمتي را بپذيرند. در اين موارد،‌ يك عضو،‌ حقاً، نمي‌تواند چنين وظيفه‌ يا تقاضايي را (...)


بخش 31. پيشنهادهاي مربوط به معرفي نامزدها (فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني )

چهار شنبه 11 ژوئن 2014
وقتي يك انتخابات در جريان است، يك عضو ممكن است علاقمند باشد پيشنهادي براي تعيين روش معرفي نامزدها (اگر در آئين‌نامه‌ و دستورنامه قيد نشده باشد)مطرح كند. اعضاء همچنين ممكن است بخواهند پيشنهاد خاتمه يا افتتاح مجدد معرفي نامزدها را ارايه دهند. خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهادهاي ضمني مربوط به معرفي نامزدها: 1. از انتخابات در جريان كه (...)


بخش 30. پيشنهادهاي مربوط به روش‌هاي رأي‌گيري (فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني )

چهار شنبه 11 ژوئن 2014
هدف اين پيشنهادها كسب رأي در مورد بعضي از اشكال رأي‌گيري به جز رأي‌گيري شفاهي يا تشكيك آراء (قيام و قعود)، يا خاتمه و افتتاح مجدد اخذ رأي است. اين پيشنهادها پيشنهادهاي راجع به رأي‌گيري با ورقه، رأي‌گيري از روي فهرست، و رأي‌گيري قيامي براي شمارش (از سوي صندوقداران) را در بر مي‌گيرند. همچنين، روش‌هاي رأي‌گيري غيرمعمول مانند استفاده از (...)


فصل هشتم - پيشنهادهاي ضمني

بخش 29. تشكيك آرا (فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني )

چهار شنبه 11 ژوئن 2014
هرگاه عضوي نسبت به نتيجه‌ رأي صوتي (شفاهي) يا اخذ رأي با بلند كردن دست ترديد داشته باشد - چه نتيجه‌ي آراء نزديك به هم به نظر برسد و چه نسبت به ارقام ارايه شده از تعداد اعضاء رأي دهنده مردد باشد - مي‌تواند تقاضاي تشكيك آراء كند، كه به موجب آن اخذ رأي دوباره با قيام و قعود الزامي خواهد شد. تجديد رأي‌گيري شفاهي از طريق بلند كردن دست (...)


بخش 28. بررسي بند بند (فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني )

چهار شنبه 11 ژوئن 2014
بررسي يك گزارش يا يك پيشنهاد طولاني شامل مجموعه‌اي از قطعنامه‌ها، بندها، مواد، يا بخش‌هايي كه موضوع‌هاي آن‌ها به طور كامل جدا از هم نباشند، بدون پيشنهاد تفكيك موضوع، مي‌تواند با مذاكره در مورد قسمت‌هاي مختلف و اصلاح جداگانه‌ي آن‌ها آغاز شود. اگر رئيس جلسه با تمايل خودش چنين ترتيبي را ادامه ندهد و مجمع بخواهد كه چنين كند، دستور اين (...)


بخش 27. تفكيك موضوع (فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني )

چهار شنبه 11 ژوئن 2014
وقتي پيشنهاد مرتبط با يك موضوع واحد از چند قسمت تشكيل شده باشد، به نحوي كه هر قسمت با حذف ساير قسمت‌ها بتواند به عنوان يك موضوع كامل مطرح شود، اين قسمت‌ها را مي‌توان - با تصويب پيشنهاد تفكيك موضوع جداگانه بررسي و به رأي گذاشت، انگار كه موضوع‌هاي متمايزي هستند. بعضي پيشنهادها هستند كه به درخواست يك عضو منفرد نيز بايد تفكيك شوند، كه (...)


بخش 26. مخالفت با بررسي يك موضوع (فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني )

چهار شنبه 11 ژوئن 2014
منظور از پيشنهاد مخالفت با بررسي يك موضوع اين است كه مجمع را قادر سازد تا از يك پيشنهاد اصلي اوليه‌ مشخص وقتي عقيده بر اين است كه حتي طرح آن در مجمع هم بسيار نامطلوب خواهد بود به كلي اجتناب ورزد. خصوصيات توصيفي استاندارد يك پيشنهاد مخالفت با بررسي يك موضوع: 1. از پيشنهاد‌هاي اصلي اوليه (و از هر پيشنهاد فرعي قرائت نشده‌، به جز روي‌ (...)


بخش 25. تعليق قواعد (فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني )

چهار شنبه 11 ژوئن 2014
وقتي مجمعي بخواهد در جريان نشست خود كاري انجام دهد كه بدون نقض يك يا چند قاعده از قواعد عادي خود قادر به انجام آن نباشد،‌ مي‌تواند پيشنهاد تعليق قواعد مغاير با اقدام مورد نظر را به تصويب برساند- به شرط آنكه اين پيشنهاد با آئين‌نامه‌ها (يا اساسنامه) سازمان، با قوانين محلي، ايالتي، يا ملي ناظر بر مقررات اداره‌ي سازمان يا مجمع، و با اصول (...)


بخش 24. فرجام (فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني )

چهار شنبه 11 ژوئن 2014
با انتخاب يك مسؤل جلسه، مجمع اختيار و وظيفه‌ صدور احكام در مورد سؤال‌هاي مربوط به قانون پارلمان را به وي تفويض مي‌كند. اما هر دو عضوي حق دارند كه نسبت به حكم وي در مورد چنين سؤالي تقاضاي فرجام كنند. با يك عضو كه درخواست فرجام مي‌دهد و ديگري كه آن را حمايت مي‌كند،‌ سؤال از رئيس گرفته مي‌شود و براي صدور حكم نهايي در اختيار مجمع قرار (...)


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 597445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License