كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
آمار سايت
201 مقاله‌ها | 24 : نويسنده | بازديد كنندگان 325806

محبوب‌‌ ترين مقاله‌ها

رأي نمادين اعضاي كميته‌‌ي فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به دستورنامه رابرت

چهار شنبه 16 سپتامبر 2015 محبوبيت سايت : 100 %

The Iranian Teachers Organization Appreciates Robert’s Rules Of Order

Monday 13 July 2020 Popularity : 25 %

بخش 16: كفايت مذاكره

يكشنبه 1 ژوئن 2014 محبوبيت سايت : 6 %

Founding the Main Society, according to Robert’s Rules of Order

Friday 29 November 2019 Popularity : 6 %

First Resolution On First Democracy

Tuesday 2 March 2021 Popularity : 6 %

Robert’s Rules Of Order At The Iranian Teachers Organizing

Monday 6 July 2020 Popularity : 5 %

Teaching Robert’s Rules of Order to Tehran local councillors

Thursday 9 June 2016 Popularity : 5 %

تجربه زیسته انجمن تخصصی کودک و رسانه در بهره گیری از قواعد پارلمانی دستورنامه رابرت

سه شنبه 5 ژوئيه 2022 محبوبيت سايت : 5 %

بخش 22: تعيين زمان نشست تعويقي

يكشنبه 1 ژوئن 2014 محبوبيت سايت : 5 %

بخش 13: ارجاع

يكشنبه 1 ژوئن 2014 محبوبيت سايت : 4 %

پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 325806

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License