كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
پذيرش > اخبار ساخت جامعه‌های طراز نوین > همكاري با انجمن معتادان گمنام ايران > همكاري با انجمن معتادان گمنام ايران

همكاري با انجمن معتادان گمنام ايران

اين بخش كه روز پنجشنبه 16 مهر ماه 1394 راه‌ اندازي شد به انتشار اسناد و مطالب مربوط به همكاري‌هاي دفتر كادرها با بعضي از انجمن معتادان گمنام ايران اختصاص مي‌يابد.

خاطر نشان مي‌كند در اسناد سازماني انجمن معتادان گمنام تصريح شده است كه اعضاي اين انجمن از كتاب دستورنامه رابرت به عنوان مرجع پارلماني خود استفاده مي‌كنند. به عنوان نمونه، در صفحه 104 كتاب راهنماي سرويس‌هاي محلي انجمن معتادن گمنام (به زبان انگليسي) در اين زمينه مي‌خوانيم:

در صفحات آتي، مجموعه‌ي ساده‌اي از دستورنامه را ملاحظه خواهيد كرد. آن‌ها از كتاب دستورنامه رابرت، بازنگري جديد، اقتباس شده‌اند، كه آن‌ها نيز مبتني برقواعد مجلس نمايندگان ايالت متحد امريكا هستند. اين قواعد نمونه در بعضي از جزئيات با دستورنامه رابرت تفاوت دارند؛ براي برخورد با چنين تفاوت‌هايي، كميته شما ممكن است بخواهد يك تصميم كلي براي پذيرش اين قواعد به عنوان مرجع اتخاذ كند. در كشورهايي كه استفاده از دستورنامه رابرت رواج ندارد و در جايي كه مجامع مشورتي از مجموعه‌ي ديگري از قواعد پارلماني بيشتري استفاده مي‌كنند، كميته‌هاي خدماتي مي‌توانند اين قواعد را به تصويب برسانند تا با قواعدي كه در سرزمين‌هان خودشان رواج دارند هماهنگ شوند [1]

اكنون كه ترجمه فارسي دستورنامه رابرت از طريق اين وب سايت در اختيار تمام علامندان فارس زبان قرار گرفته است، نيروهاي ساختاري انجمن معتادان گمنام ايران نيز فراگيري اين قواعد و استفاده از آن‌ها را آغاز كرده‌اند. به همين خاطر، همكاري بين دفتر كادرها و انجمن معتادان گمنام ايران روز به روز گسترش مي‌يابد و به همين خاطر اين بخش براي انتشار اسناد مربوط به اين همكاري ايجاد شد.

[1On the following pages, you’ll find a simple set of rules of order. They have
been adapted from Robert’s Rules of Order, Newly Revised, which in turn are
based on the Rules of the US House of Representatives. These sample rules
differ in some details from Robert’s Rules; to cover such differences, your
committee may wish to make a blanket decision to accept these rules as
authoritative. In countries where Robert’s Rules of Order are not in common use
and where some other body of parliamentary rules is more commonly used by
deliberative assemblies, service committees may want to consider adapting
these rules so that they conform to those commonly in use in their own lands.

مقاله‌هاى اين بخش


در فهم اهميت تاريخيِ يك عكس يادگاري (همكاري با انجمن معتادان گمنام ايران)

16 مهر 1394، ويرايش دوم: سه‌شنبه 5 آبان 1394
يكشنبه 2 اوت 2015 بوسيله‌ى گروه نويسندگان

توجه: به خاطر رعايت اصل گمنامي اعضاي انجمن معتادان گمنام، در ويرايش دوم اين مطلب، نام كارورزان ، حذف و تصوير آنان مخذوش شده است. طبق اين اصل هيچ يك از اعضاي انجمن معتادان گمنام نبايد به عنوان عضو انجمن در رسانه‌ها ظاهر شوند. با اين توضيح،‌ ويرايش دوم مطلب در ادامه تقديم مي‌شود:

مدتي طول كشيد تا معناي نمادين رفتار دو نفر از كارورزاني كه براي شركت در كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت از اشتهارد و كرج به تهران مي‌آيند، فهم شود: پنجشنبه گذشته، وقتي وارد كارگاه شدند، دو نسخه صحافي شده از ترجمه فارسي كتاب دستورنامه رابرت را از كيف‌هاي خود بيرون آوردند و با هيجان و اشتياق آن‌ها را به ساير اعضاي كارگاه نشان دادند و كنار هم پشت كتاب‌هاي رابرت نشستند تا با گرفتن يك عكس يادگاري آن لحظه تاريخي را به ثبت برسانند. مربي پارلماني در طول هفته گذشته به اهميت اين صحنه تاريخي فكر مي‌كرد. يادداشت زير جمع‌بندي آن تأملات است و نشان مي‌دهد اهميت تاريخي آن لحظه در چيست؟ رمز معجزه‌ي انجمن معتادان گمنام را چگونه مي‌توان درك كرد؟‌ و چرا - در ايران امروز - حتي شبه‌پروفشن‌هاي ايراني نيز براي بازآفريني خود بايد از معتادان گمنام بياموزند؟ اگر به اين مسائل علاقه داريد ادامه مطلب را مطالعه كنيد:پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 597445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت اخبار ساخت جامعه‌های طراز نوین   پيگيرى فعاليت سايت همكاري با انجمن معتادان گمنام ايران   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License