كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

فهرست مطالب دستورنامه رابرت براي نوآموزان

آخرين ويرايش: 13 مهر 1394
يكشنبه 27 سپتامبر 2015

در حاليكه نخستين ويرايش دستورنامه رابرت در سال 1876 در آمريكا منتشر شد، اما در سال 2005 بود كه براي نخستين بار چكيده ويرايش دهم كتاب در اختيار نوآموزان قرار گرفت. ترجمه فارسي اين كتاب در حال حاضر در همين وب سايت جاگذاري شده و در اختيار علاقمدان قرار گرفته است. با تقه زدن روي عنوان‌هاي فهرست مطالب اين كتاب - كه در ادامه آمده است - به اصل مقاله دسترسي خواهيد يافت. اما پيش از آن، لطفاً به چند نكته مهم توجه كنيد:

  • يك. مخاطبان اين كتاب، نوآموزان در كشورهايي هستند كه مجامع تصميم‌گيري در آن‌ها طبق قانون عرفي پارلمان اداره مي‌شود. در حاليكه مجامع تصميم‌گيري در ايران معمولاً بدون قواعد مدون، بر اساس روش‌هاي من درآوردي و به شيوه‌ي هيأتي اداره مي‌شوند و با پا در مياني شيخ مجلس تصميم‌ نهايي اتخاذ مي‌شود. اما اگر تعداد حاضران در مجلس از چند نفر بيشتر شود و موضوع مورد بحث جدي باشد و اختلاف نظرها بالا بگيرد، روش ريش سفيدي ديگر جواب نخواهد داد و جلسه به هم مي‌خورد و چه بسا كار به جاهاي باريك مي‌كشد. به همين دليل، اين كتاب براي كساني كه مي‌خواهند به مجامع تصميم‌گيري هيأتي در ايران امروز بروند، كارآيي نخواهد داشت.
  • دو. براي اداره مجالس مشورتي بيش از هشت تا ده نفر، طبق قانون عرفي پارلمان، به رئيساني نياز داريم كه قانون پارلمان را - كه بخش‌هاي اصلي و عمومي آن در دستورنامه رابرت تشريح شده است - بخوبي بلد باشند و مهارت لازم براي اداره جلسه طبق آن قانون را كسب كرده باشند. كه البته در آن صورت به چنين كتابي هم چندان نياز نخواهد بود. چون هر عضو نوآمده مي‌تواند سؤال‌هاي پارلماني خود را از رئيس جلسه سؤال كند و رئيس جلسه نيز وظيقه دارد - در صورتي كه سؤال مطرح شده در آن زمان طبق دستور باشد - قواعد ضروري را براي عضو توضح دهد (هرگاه موضوعي در دست بررسي نباشد،‌ طرح هر سؤال پارلماني‌اي در دستور خواهد بود، اما رئيس حق دارد به سؤال‌هاي فرضي پاسخ ندهد. براي قواعد بيشتر در اين زمينه به اينجا مراجعه كنيد).
  • سه. در نتيجه، اين كتاب در ايران امروز احتمالاً به درد آن گروه از جلسه‌رو‌هاي حرفه‌اي مي‌خورد كه قبل از حضور در كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت مطالب آن را بخوانند و با ذهن باز‌تر و آماده‌تري در اين كارگاه‌ها شركت كنند تا مهارت‌هاي لازم براي اداره مجالس تصميم‌گيري را به دست آورند. دفتر كادرها تلاش مي‌كند تا در آينده نزديك فشرده‌ي پرمصرف‌ترين قواعد مورد نياز براي اداره جلسات تصميم‌گيري را كه براي رئيسان جلسات در ايران امروز مناسب باشد تهيه كند و در اختيار علاقمندان قرار دهد.
  • چهار. توجه داشته باشيد كه ترجمه‌هاي ارايه شده نهايي نيستند. چرا كه در جريان برگزاري كارگاه‌هاي دستورنامه رابرت براي برخي از اصطلاح‌ها معادل‌هاي مناسب‌تري انتخاب شده است كه در چاپ ويرايش يازدهم كتاب اصلي از آن‌ها استفاده خاواهد شد.
  • پنج. نكته آخر اينكه، دفتر كادرها از انتشار متن كاغذي ويرايش دهم دستورنامه رابرت - كه مترجم متن الكترونيكي آن‌ها را از طريق چند وب سايت در اختيار علامندان قرار داده - صرف نظر كرده است و در نظر دارد ويرايش يازدهم آن را به صورت كتاب كاغذي منتشر كند. براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد ويرايش‌هاي گوناگون كتاب دستورنامه رابرت به اينجا مراجعه كنيد. و اما فهرست مطالب دستونامه رابرت براي نوآموزان (ويرايش دهم):

پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 2017 / 335177

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت (براي نوآموزان)   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License