كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
پذيرش > ساخت جامعه‌های طراز نوین > شبكه انجمن‌هاي مربيان پارلماني ايران (شامپا) > شبكه انجمن‌هاي مربيان پارلماني ايران (شامپا)

شبكه انجمن‌هاي مربيان پارلماني ايران (شامپا)

اين بخش كه روز 29 فروردين 1394 ايجاد شد به شبكه انجمن‌هاي مربيان پارلماني ايران (شامپا) اختصاص مي‌يابد.

مقاله‌هاى اين بخش


تفويض اختيار به مورخ (سخنگاه مورخ)

29 فروردين 1394
شنبه 18 آوريل 2015

در يي انتخاب آقاي متين شريف به عنوان مورخ انجمن در دست تأسيس مربيان پارلماني در اجلاس پنجاهم اين انجمن كه روز شنبه 29 فروردين 1394 در دفتر كادرها برگزار شد، اين زيربخش راه‌اندازي شد و مسؤليت انتشار مطالب به صورت مستقيم در آن به ايشان تفويض گرديد.پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 312091

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت ساخت جامعه‌های طراز نوین   پيگيرى فعاليت سايت شبكه انجمن‌هاي مربيان پارلماني ايران (شامپا)   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License