كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
توصيه‌هاي مربي پارلماني به اعضاي انجمن در دست تأسيس:

از تلگرام به سرخوردگي يا آشوب، و شايد، به دموكراسي

6 مهر 1394
دو شنبه 28 سپتامبر 2015

در پي انتخاب آقاي سامان عصرپوران به عنوان مسؤل كميته تدوين پيش‌نويس آئين‌نامه انجمن در دست تأسيس «نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلماني» در چهارمين نشست كارگاه ترجمه متون پارلماني كه روز پنجشبه 2 مهر ماه 1394 در دفتر كادرها برگزار شد، وي از ساير اعضا موسس اين انجمن خواست تا نقطه‌نظرات خودشان را در اين زمينه براي او ارسال كنند. آنچه كه در زير مي‌آيد، نظرات مربي پارلماني است كه خطاب به آقاي سامان عصرپوران تنظيم و براي ايشان ارسال شده است. در اين توصيه‌ها به نكاتي اشاره شده كه شايد براي ساير كادرها نيز مفيد واقع شود. به همين دليل متن آن‌ در ادامه تقديم مي‌شود:

- جناب آقاي سامان عصرپوران
- مسؤل كميته تدوين پيش‌نويس آئين‌نامه انجمن در دست تأسيس انماپ
- هم‌فرست به ساير اعضاي محترم مؤسس

نكاتي كه در اين زمينه به نظرم ميرسد تقديم مي‌شود و يك نسخه از آن نيز براي ساير كارورزان كارگاه هم‌فرست خواهد شد. از دريافت كنندگان تقاضا دارد اين نامه را اسپم تلقي نكنند و دريافت آن را اطلاع دهند.

- يك. به نظرمن اين انجمن سازي نوعي انجمن بازي هم بايد تلقي شود تا ما تجربه محلي سازي اين قواعد را غني‌تر كنيم.
- دو. فكر مي‌كنم از همين ابتدا در فكر باشيد كه به عنوان مورخ اين انجمن، اين تجربه‌ها را نيز تحليل كنيد و به صورت مكتوب در اختيار ديگران بگذاريد.
- سه. آشنايي ما با قواعد دستورنامه رابرت و انتخاب اين كتاب به عنوان مرجع پارلماني نقطه قوت بسيار مهمي است كه بر اساس آن بايد بتوانيم دستور شرف خود را تدوين كنيم و بر اساس آن، انجمن‌هاي پروفشنال ايجاد كنيم. در نتيجه از همين حالا به اين فكر باشيد كه كمك كنيد تا انجمن‌هاي نويسندگان و مترجمان در ساير ديسيپلين‌هاي آكادميك نيز تشكيل شود و بعدها با هم كانون به درد بخوري حول منشور آزادي‌ آكادميك ايجاد كنند.
- چهار. اين انجمن منحصر به مترجمان انگليسي به فارسي نمي‌شود. مترجمان فارسي به انگليسي و اساساً هر زبان مقدصد به مبدئي شايد بتوانند در اين انجمن حضور يابند. مشروط به اينكه مرحله مقدماتي كارگاه آموزش دستورنامه رابرت را طي كرده‌ باشند يا كميته آموزش دستورنامه رابرت در خود انجمن اين قواعد را به آنان آموزش بدهد.
- پنج. مي‌دانيد كه قواعد مربوط به آئين‌نامه و نيز روند تشكيل سازمان‌هاي دائمي در فصل‌هاي مجزا در دستورنامه آمده است. خوب است بار ديگر آن‌ها را مرور كنيد و در عمل از رويه‌هاي مناسب بهره ببريم. در جريان عمل است كه سايرين هم ازشما ياد مي‌گيرند. به علاوه، اثر آموزش از طريق انجام كار بسيار ماندگار تر خواهد بود و قواعد فرار دستورنامه رابرت هم فقط در جريان عمل و به تدريج در ذهن ماندگار مي‌شوند.
- شش. توجه داشته باشيد كه ما بايد مدت بسيار كمي از وقت هر جلسه را به بحث در مورد آئين نامه اختصاص بدهيم تا از ترجمه متون به شدت مورد نيازعقب نمانيم. در نتيجه، آئين‌نامه انجمن ما در يك يا دو جلسه تدوين و تصويب نخواهد شد و لازم هم نيست كه بشود.
- هفت. در نتيجه ما يك سازمان موقت لازم داريم كه وضعيت آن در بخشي از فصل مربوط به نشست‌هاي توده‌اي در كتاب دستورنامه رابرت آمده است.
- هشت. سازمان موقت ما فعلاً فقط به چند قاعده اوليه و مبرم نياز دارد كه خوب است همين قواعد را براي جلسه بعد پيشنهاد كنيد.
- نه. انجمن ما مي‌تواد براي صرفه جويي در وقت و هزينه، به صورت الكترونيكي ايجاد شود قواعد مربوط به الكترومجمع در ويرايش يازدهم كتاب آمده است و شما مي‌توانيد متن انگليسي آن بخش‌ها را مرور كنيد.
- ده. در آئين‌نامه انجمن ملي پارلمتانتارين‌هاي آمريكا نيز قواعد مربوط به الكتروانجمن ذكر شده است. از آن‌ها هم مي‌شود ياد كرفت.

JPEG - 10 kb
جناب آقاي سامان عصرپوران

- يازد.ه. اساساً پارلمانتارين‌ها در آمريكا انجمن الكترونيكي هم دارند كه مي‌شود از تجربه آنان كمك گرفت.
- دوازده. براي ايجاد الكتروانجمن بايد از نرم‌افزار مناسب استفاده كرد.
- سيزده. من مي‌دانم كه ويندوز نرم‌افزاري به نام گو‌تو‌ميتينگ داشت و گوگل نيز در گوگل‌پلاس چيزي كه براي اين كار مناسب باشد دارد. به علاوه، وب‌سايت‌هاي زيادي هستند كه به صورت رايگان برگزاري وبينار و يا ويدئو كنفرانس را ميزباني مي‌كنند. مي‌شود از آنها كمك گرفت.
- چهارده. مي‌دانيد شبكه‌هايي مثل تلگرام ، وايبر، فيس‌بوك و از اين قبيل فقط براي الكتروفارم طراحي شده‌اند و براي برگزاري الكترومجمع و الكتروانجمن مناسب نيستند. با عنايت به استقبال ميليوني كه هموطنان از اين نرم‌افزارها كرده‌اند، بايد تلاش كنيم تا آنان با اين تفاوت‌هاي بسيار مهم آشنا شوند و به مرور از الكترو رمه به الكترو جامعه كوچ كنند. شما مي توانيد در انتقال شهروندان از تلگرام به اين نرم‌افزارها كمك كنيد تا مردم به صورت انبوه و ميليوني و كم كم با قواعد قانون پارلمان آشنا شوند. در آن صورت است كه مي‌شود توقع داشت به مرور جامعه‌هاي قانوني ساخته شود و جامعه كل نيز قانون‌پذير شود - (البته اگر بشود. چون ممكن است در آينده كشف كنيم كه به ديلايلي اين كار مثلاً در برخي جوامع شدني نيست!)
- پانزده. يادمان باشد استفاده از اين قواعد بايد مثل قواعد بازي فوتبال توده‌اي شود. و در آن صورت است كه در سطوح عالي‌تر بازي، رعايت دقيق‌تر قواعد اهميت بيشتري خواهند يافت و اهل فن دنبال آشنايي بشتر با قانون پارلمان خواهند رفت.
- شانزده. ملت ما، به خاطر فقدان تجربه‌هاي تاريخي و نابلدي، فرصت كمي دارند كه از تلگرام به طرف سرخوردگي يا آشوب بروند، اما اين احتمال هم قابل تصور است كه با تلاش همه‌ جانبه كادرهايي كه تا كنون تا حدودي قواعد بازي دموكراسي را فراگرفته‌اند، هرچه زودتر با مبرم‌ترين قواعد اين بازي آشنا شوند. در آن صورت اين احتمال بسيار ضعيف متصور است الكترو فارم‌‌ها (يا به بيان دقيق‌‌تر الكترو رمه‌هايي) كه در تلگرام ايجاد مي‌شوند به الكترو جامعه تبديل شوند و روابط استبدادي سركوب/آشوب به روابط قانوني - كه بنا به ماهيت دموكراتيك خواهند بود - ارتقا يابد. اميدوارم در اين زمينه وظيفه خود را ادا كنيم.
- هفده. كافي است كه مردم در انجمن‌ها،‌ سازمان‌ها و جامعه‌هاي مختلف، روي ريل رعايت قواعد قانون عرفي پارلماني قرار بگيرند كه قواعد پيش‌گزيده ايجاد جوامع قانوني است. در آن صورت ديگر هر نوع رفتار بي‌قاعده در جريان اعمال حق مساوي تعيين سرنوشت در سطوح مختلف- از يك انجمن تا در سطح ملي - توي ذوق آنان خواهد زد و مجبور خواهند شد تا به مرور با رفتار رمه‌وار و استبدادري خود بدورد بگويند.
- هيجده. وب سايت كادرها دات كام سكوي مناسبي براي طرح اين نكات در الكتروگروه‌هاست كه بازارشان فعلا گرم است و مي‌توانند در كنار مدارس و دانشكده‌ها و ساير مراكز تجمعي، بهترين جا براي آموزش و تمرين قواعد پيچيده‌ي بازي دموكراسي باشند.

- قربان شما
- يكشنبه 5 مهر 94. تهران
- ويرايش دوم: جمعه 10 مهر 94


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 1165 / 335178

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت اخبار ساخت جامعه‌های طراز نوین   پيگيرى فعاليت سايت انجمن نويسندگان و مترجمان ادبيات پارلماني (نماپ)   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License