كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
عكس:‌ آقاي ممي‌زاده نيري معاون محترم اجرايي و اداري شوراي عالي استان‌ها

استقبال معاونت اجرايي و اداري شوراي عالي استان‌ها از آموزش قواعد پيش‌گزيده‌ي اداره شوراها

19 مهر 1394
يكشنبه 11 اكتبر 2015

به پيشنهاد سركار خانم اعظم اكبري رياست محترم دبيرخانه شوراي استان تهران كه با حضور در كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت با قواعد پيش‌گزيده‌ي اداره‌ي شوراها و مجامع تصميم‌گيري آشنا شده است، و با همكاري آقاي ابراهيم عليپور يكي از اعضاي شوراياري‌هاي شهر تهران و قائم مقام دبيرخانه كلان‌‌شهرها و مراكز استان‌هاي شوراي شهر تهران و استقبال آقاي ممي‌زاده نيري معاون محترم اجرايي و اداري شوراي عالي استان‌ها، صبح روز يك‌شنبه 19 مهر 1394 ضرورت آشنايي اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا با قواعد پيش‌گزيده اداره مجامع تصميم‌گيري مورد بحث قرار گرفت و خانم اكبري و آقاي عليپور تجربه‌هاي خودشان از حضور در كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت را براي آقاي ممي‌زاده تشريح كردند. آقاي ممي‌زاده بعد از استماع گزارش مثبت اين شاهدان عيني، ضمن تأكيد بر ضرورت آموزش اين قواعد به علاقمندان در شوراهاي اسلامي شهر و روستا آمادگي خويش را براي حمايت از طرح‌ها و برنامه‌هاي ترويج و آموزش اين قواعد مورد تأكيد قرار داد. در ادامه اين گفتگو‌ها، مربي پارلماني با تأكيد بر اينكه محلي‌سازي دانش فني قواعد پيش‌گزيده اداره انواع مجامع تصميم‌گيري بايد متناسب با هر مجموعه و به صورت خلاقانه صورت بگيرد، بر ضرورت انجام تحقيقات اوليه در اين زمينه تأكيد كرد و از آقاي ممي‌زاده خواست، قبل از هرچيز خود وي نسبت به آموزش اين قواعد اقدام كند كه اين پيشنهاد خوشبختانه با موافقت ايشان مواجه شد.

با عنايت به اينكه در حال حاضر 110 هزار نفر در شوراهاي محلي در سطح كشور عضويت دارند، آشنايي آقاي ممي‌زاده نيري كه خودشان عضو شوراي شهر اردبيل هم هستند، با قواعد دستورنامه رابرت فرصت مناسبي فراهم مي‌آورد تا به مرور بستر‌هاي مناسب ترويج و نشت تدريجي اين قواعد در ميان اعضاي علاقمند شوراهاي شهر و روستاي سراسر كشور كشف و آفريده شود. در اين عرصه، دفتر كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت نيز از هيچ كمكي دريغ نخواهد ورزيد. به اين ترتيب مي‌توان گفت روز يكشنبه 19 مهر ماه 1394 يك روز تاريخي براي كادرها محسوب مي‌شود و خانم اعظم اكبري، و آقاي ابراهيم عليپور و آقاي ممي‌زاده نيري در خلق اين روز تاريخي نقش اصلي را ايفا كردند گزارش پشت صحنه‌ي اين رويداد تاريخي را در اينجا بخوانيد.

JPEG - 25.7 kb
خانم اعظم اكبري و آقاي ابراهيم عليپور در يكي از كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت

خاطر نشان مي‌شود اخبار مربوط به همكاري‌هاي آتي دفتر كادرها با شوراي عالي استان‌ها در اين زمينه، در همين بخش جاگذاري خواهد شد.


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 44654 / 312114

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت ساخت جامعه‌های طراز نوین   پيگيرى فعاليت سايت همكاري با شوراي عالي استان‌ها   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License